BIP Samorządowego Zespółu Szkół w Bobrku im.kard.Adama Stefana Sapiehy

Status prawny jednostki

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. kard. Adama Stefana Sapiehy, w ramach którego działają:

Przedszkole Samorządowe w Bobrku

Szkoła Podstawowa w Bobrku,

Publiczne Gimnazjum w Bobrku

jest jednostką organizacyjną gminy Chełmek, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Statut Szkoły >>> pobierz statut

Data stworzenia : 2014-01-29 11:17 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-01-29 11:17 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:29 Osoba modyfikująca : Administrator